Asielzoekers overnachten op straat
Raad uit Syrië (links op de foto). Foto: Kristof Vadino

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft gisteren een vijftigtal migranten die asiel wilden aanvragen, terug de straat moeten opsturen, omdat de wachtzaal overvol zat. Verschillende migranten zagen geen andere oplossing dan in het park te overnachten.

Hanok uit Eritrea probeerde gisterochtend bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) in Brussel asiel aan te vragen, maar werd teruggestuurd en besloot dan maar in het parkje voor de kantoren van de DVZ te slapen. Ook de jonge Raad uit Syrië en Mazin en zijn twee neven uit Irak wilden gisteren asiel aanvragen, maar hebben er een nacht onder de blote hemel opzitten. Allemaal hadden ze een papier van de DVZ op zak, met de boodschap om pas donderdag nog eens terug te komen.

De Dienst Vreemdelingenzaken bevestigde gisteravond laat dat hij gisteren een vijftigtal asielzoekers met die brief wandelen heeft moeten sturen. Reden: de wachtzaal van de DVZ zat overvol. ‘In principe mogen er maar een 250-tal mensen binnen. We kunnen daar wel iets over gaan, maar niet veel’, zegt woordvoerder Geert De Vulder.

De asielaanvragen registreren vergt ook enorm veel werk. Zodra die registratie volledig gedaan is, heeft een asielzoeker recht op opvang (bed, bad, brood). Normaal gebeurt dat op de dag dat hij zich aanmeldt. Nu lukt dat dus niet meer voor iedereen.

De bevoegde staatssecretaris Theo Francken (N-VA) was zich al langer van de ernst bewust. Daarom is hij op zoek naar kazernes als tijdelijke asielopvang. Daarover zou snel een beslissing worden genomen. ‘Sinds enkele maanden en weken zien we een sterk verhoogde instroom van asielzoekers, zoals eerder in onze buurlanden’, zegt Francken in een reactie. ‘Dit maakt dat de afgelopen weken zich al enkele malen meer mensen in de wachtzaal van de DVZ hebben aangemeld dan dat de brandweer toestaat. Wie niet aan bod komt, wordt gevraagd om zich de dag nadien aan te melden, omwille van de veiligheid. Zo kan ook hun aanvraag correct worden verwerkt.’

Ook wordt het terugkeercentrum van Holsbeek heropend. Daar zullen minderjarige niet-begeleide asielzoekers opgevangen worden, bevestigt Francken dinsdagmorgen aan VRT-radio.