Kris Peeters: 'Crisis ligt stilaan achter ons'
Minister van Werk Kris Peeters (links) naast premier Charles Michel tijdens de presentatie van het begrotingsakkoord. Foto: Bart Dewaele

In juni van dit jaar telde ons land 54.286 werklozen minder dan in dezelfde maand vorig jaar. Ook op jaarbasis kent het aantal werklozen een daling, en wel met meer dan 6 procent. Voor het eerst sinds april 2013 is er bovendien een daling in alle leeftijdscategorieën, aldus een optimistische minister van Werk Kris Peeters.

Het aantal werklozen lag in juni van 2015 op 410.084, terwijl dat er in juni 2014 nog 464.370 waren, goed voor een daling van bijna 12 procent (54.286 werklozen minder). Over de eerste zeven maanden van 2015 waren er gemiddeld 430.081 werklozen (jaargemiddelde), terwijl het gemiddelde in 2013 aftekende op 457.785 werklozen en in 2014 nog op 458.642. Op jaarbasis is er dus een daling van meer dan 6 procent. Zowel het maandgemiddelde als het jaargemiddelde staan dus op een laag punt.

Vicepremier en minister van Werk Kris Peeters (CD&V) reageert positief. ‘Deze daling is een hoopgevend signaal dat we niet alleen in de cijfers, maar ook in de realiteit de crisis stilaan achter ons laten’, aldus Peeters. ‘De economische omstandigheden evolueren gunstig: heel specifiek zien we dat de tijdelijke werkloosheid en de jeugdwerkloosheid – traditioneel sterk verbonden aan de conjunctuur – sterk verminderen.’

‘Tegelijk zijn we niet blind voor de grote uitdagingen’, gaat hij verder. ‘De statistieken worden namelijk ook beïnvloed door seizoensgebonden en technische factoren. We blijven dit dus van maand tot maand opvolgen.’

Drie leeftijdsgroepen

De werkloosheid bij jongeren (onder de 25) daalt met 22,2 procent, bij 25- tot 49-jarigen met 14,7 procent en bij de 50- tot 64-jarigen met 1,1 procent. Enkel in de leeftijdscategorie 50 tot 58 is er sprake van een daling, het aantal 58- tot 64-jarige werklozen blijft wel nog stijgen (43,3 procent).

In 2013 werd de leeftijdsgrens waarop een werkzoekende een vrijstelling van inschrijving kan krijgen opgetrokken van 58 naar 60. Dat verklaart grotendeels de stijging van 43,3 procent in de maand juni. Een andere verklaring zijn de nieuwe beperkingen die werden aangebracht aan de mogelijkheid om deze vrijstelling aan te vragen vanaf 1 januari 2015.

Het aantal mensen dat zowel volledig als tijdelijk werkloos is daalt. Op jaarbasis is dit voor de korte werkloosheid tussen de 15 en 14 procent, voor de langdurige werkloosheid 8,1 procent en voor de tijdelijke werkloosheid 26,4 procent.

Drie gewesten

Ook het aantal werklozen in de drie Belgische gewesten is, op jaarbasis, gedaald. In het Waals Gewest bedraagt de daling 14,3 procent, in het Vlaams Gewest 8,4 procent, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 12,4 procent.

Doel voor 2020

De beoogde doelstelling om in 2020 een werkzaamheidsgraad van 73,2 procent te bereiken, is volgens Peeters haalbaar. Daarvoor hebben we de taxshift gerealiseerd, legt hij uit. Hij legt de verantwoordelijkheid nu bij werkgevers, die jobs moeten creëren.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig