Kerncentrales Doel 1 en 2 kunnen openblijven tot 2025
Foto: Jimmy Kets

De kerncentrales van Doel 1 en 2 kunnen langer openblijven. De minister van Energie, Christine Marghem (MR), heeft een akkoord bereikt met uitbater Electrabel om de centrales tot 2025 open te houden. Maar de nucleaire bijdrage die de overheid krijgt, zal fors lager liggen.

De onderhandelingen om de kerncentrales van Doel 1 en 2 tot 2025 open te houden, zijn afgerond. Dat meldt minister van Energie Marie Christine Marghem (MR). Ze heeft daarover een akkoord gesloten met uitbater Electrabel.

Ook over de bedragen die de uitbaters van kerncentrales in ons land, Electrabel en EDF Luminus, aan de overheid moeten betalen. Na de zomervakantie zal een wetsontwerp aan het parlement worden voorgesteld. Marghem zelf spreekt van ‘een evenwichtig voorstel’, waardoor de Belgische staat ‘op een duurzame en regelmatige basis belangrijke financiële middelen zal kunnen innen’.

Nucleaire bijdrage fors lager

Ten eerste is er de omstreden nucleaire bijdrage, die uitbaters Electrabel en EDF ook de voorbije jaren moesten betalen en waarmee de staat hun winst afroomt. Die bijdrage wordt voor de begroting 2015 op 200 miljoen euro gezet en voor 2016 op 130 miljoen euro.

Die bedragen liggen fors lager dan vroeger. Vorig jaar ging het om 469 miljoen euro, maar de energiebedrijven vechten dat bedrag aan. Hoeveel de bijdrage vanaf 2017 zal opleveren, is niet helemaal duidelijk. Daarvoor is een formule gemaakt die rekening houdt met de evolutie van de kosten, het productievolume en de elektriciteitsprijs, waarbij de heffing 40 procent van de marge bedraagt.

Taks op ongebruikte sites

Daarnaast schikt Electrabel in een dispuut met de staat over zijn ongebruikte sites. Dat heeft met kernenergie niets te maken, maar is toch in het akkoord opgenomen. De staat had een taks ingevoerd op de ongebruikte sites, zeer tot ongenoegen van Electrabel. Dat is nu van de baan: Electrabel betaalt in die schikking dit jaar 100 miljoen euro en volgend jaar 20 miljoen euro.

Retributie

Tot slot betaalt Electrabel vanaf 2016 en tien jaar lang ook nog eens een jaarlijkse ‘retributie’ van 20 miljoen euro om Doel 1 en 2 open te mogen houden. Dat bedrag zal telkens in een energietransitiefonds terechtkomen. Dat fonds is bedoeld om onderzoek en ontwikkeling naar innoverende projecten op vlak van productie en opslag van energie aan te moedigen. ‘Dergelijke projecten zijn van groot belang, te meer omdat België in 2025 definitief afstand zal doen van kernenergie’, aldus Marghem.