Staatssecretaris Francken noemt gedrag Kir ‘stuitend’
Emir Kir noemt het beleid van Francken inzake asiel en migratie ‘betreurenswaardig’ en ‘verachtelijk’. Foto: Photo News

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vindt het stuitend dat Kamerlid Emir Kir (PS) eerst ‘zware beschuldigingen’ uitte aan het adres van de politie, terwijl die achteraf ‘totaal vals’ bleken te zijn. Zo reageert Francken op het verslag van de Algemene Inspectie van de politie naar de rol van de agenten bij de repatriëring van een Nigeriaanse vrouw begin mei. ‘Als Kir oppositie wil voeren, moet hij dat in de Kamer doen en niet op een vliegtuig’, vindt Francken.

Op 12 mei verzette een Nigeriaanse vrouw zich tegen haar repatriëring. Het ging al om de vijfde poging om haar gedwongen het land uit te brengen. Aan boord bevond zich ook PS-Kamerlid en burgemeester van Sint-Joost-ten-Node Emir Kir, die de repatriëring probeerde te verhinderen. Hij zei tussenbeide te zijn gekomen ‘om een einde te maken aan het psychische en fysieke geweld van de agenten’.

‘Laaghartig’

Volgens staatssecretaris Francken waren dat zeer zware beschuldigingen tegen agenten die zich niet publiek konden verdedigen. “Bijzonder laaghartig”, zegt Francken, nu uit het verslag blijkt dat de agenten professioneel hebben gehandeld en er geen buitensporig geweld werd gebruikt. Wel heeft Kirs houding “actief bijgedragen tot een verhoogde spanning in het vliegtuig”.

Francken merkt nog op dat ons land nog steeds collectief getraumatiseerd is door het drama dat zich indertijd afspeelde bij de uitwijzing van Semira Adamu. “Niets is zo delicaat in een migratiebeleid als een gedwongen terugkeer. Dat is geen gemakkelijk politiewerk, waarbij de agenten in alle omzichtigheid tewerk gaan. Dan zo’n zware beschuldigingen uiten die totaal vals blijken te zijn, is stuitend”, aldus de staatssecretaris.

“Voor Kir zijn achterban in Sint-Joost en aangelande gemeenten kan het misschien leuk zijn om repatriëringen van illegale criminelen te verhinderen en politieagenten valselijk te beschuldigen van ‘ontoelaatbaar geweld’, voor mij is dit alvast een parlementslid onwaardig”, besluit Francken.

Kir zelf wil op het rapport - waarover hij naar eigen zeggen niet is geïnformeerd - niet reageren. Wel noemt hij het beleid van Francken inzake asiel en migratie “betreurenswaardig” en “verachtelijk”.