IMF: 'Er is ruimte voor hogere btw op elektriciteit in België'
Energieconsumptie wordt in België veel te laag belast, zo blijkt uit een studie van het Internationaal Monetair Fonds over energiesubsidies. Per hoofd van de bevolking betalen we jaarlijks 838,96 euro te weinig aan energiebelasting. Er is dus ruimte om de btw op elektriciteit opnieuw te verhogen.

Het Fonds onderzocht hoe hoog de prijs voor energie zou moeten zijn als alle kosten in rekening worden gebracht, bijvoorbeeld ook die voor luchtvervuiling en klimaatschade. Daaruit blijkt dat overal ter wereld energie te laag wordt belast.

Elke Belg betaalt jaarlijks 838,96 euro te weinig aan energiebelastingen, en daarmee doen we het slechter dan de buurlanden. In Frankrijk wordt per inwoner bijvoorbeeld 432 euro te weinig betaald, in Duitsland 631 euro en in Nederland 549 euro. Alleen in Luxemburg is dat nog meer.

De hoofdlijnen van de studie werden twee maanden geleden al bekendgemaakt, maar nu volgen ook gedetailleerde cijfers per land. En die zijn interessant nu er door de regering volop wordt gediscussieerd over de belasting op energie.

Volgens het IMF is er zeker nog ruimte om opnieuw 21 procent btw aan te rekenen op elektriciteit. Het vindt het zelfs vanzelfsprekend dat de btw op energie even hoog is als die op andere consumptiegoederen.

De federale regering zit wat gewrongen om de btw op elektriciteit opnieuw te laten stijgen van 6 naar 21 procent, nadat de Vlaamse regering afgelopen weekend al aankondigde dat de elektriciteitsprijzen met acht procent zullen stijgen om de schuldenberg van de groenestroomcertificaten weg te werken.