Italië moet homorelaties erkennen
Op de Gay Pride in Napels werden eerder deze maand nog gelijke rechten voor homoseksuelen gevraagd Foto: EPA

Het Europees Hof voor de Mensenrechten (ECHR) in Straatsburg heeft dinsdag Italië veroordeeld, omdat dit land geen wettelijke erkenning verleent aan relaties van mensen van hetzelfde geslacht.

Italië is het enige land in West-Europa dat geen wetgeving heeft die homorelaties erkent. Vorige week beloofde premier Matteo Renzi om daarmee komaf te maken tegen het einde van het jaar.

Drie koppels hadden Italië voor het Europees Hof gedaagd. Dat Hof veroordeelt nu Italië op grond van artikel 8 van de Europese Conventie van Mensenrechten. Dit artikel garandeert respect voor het privéleven en het gezinsleven. De benadeelden krijgen elk 5.000 euro schadevergoeding en een vergoeding voor de gerechtskosten van in totaal 14.000 euro.

De Europese rechters wezen erop, dat het Italiaanse Grondwettelijke Hof al kritiek had gegeven op de situatie en dat uit opiniepeilingen blijkt dat een meerderheid van de Italianen gewonnen is voor een erkenning van homoseksuele relaties.

Het Europees Hof is een orgaan van de Raad van Europa, een organisatie met 47 lidstaten die waakt over de schending van mensenrechten en die los staat van de Europese Unie. Slechts 24 van die 47 lidstaten geven wettelijke erkenning aan homorelaties.