Libische regering moet prins Laurent 38 miljoen betalen
Foto: ISOPIX

De vzw van Prins Laurent heeft recht op een schadevergoeding van 38 miljoen euro nadat de Libische regering zijn engagementen niet nakwam in een herbebossingsproject. Dat heeft een Brusselse rechtbank geoordeeld.

De burgerlijke rechtbank van Brussel heeft eerdere vonnissen bevestigd die de Libische regering veroordeelde tot een schadevergoeding aan ‘Global Sustainable Development Trust’ (GSDT), de vzw van prins Laurent. Die hadden Libië eerder het bevel gegeven om 38 miljoen euro schadevergoeding te betalen voor eenzijdige contractbreuk.

De Libische regering was in 2008 met GSDT een engagement aangegaan om enkele woestijngebieden in Libië te herbebossen. Ze zouden een groene gordel aanleggen rond de steden Tripoli, Benghazi en Al Baida. In 2010 betaalde GSDT arbeidskrachten om tweehonderd hectare te herbebossen. Maar Libië beëindigde de overeenkomst in 2010, zonder noemenswaardige resultaten, zodat de vzw tientallen miljoenen verloor.

Libië had de eerdere veroordelingen door de Belgische justitie zelf aangevochten voor een Brusselse burgerlijke rechtbank. Maar het heeft die zaak nu verloren.