Langdurig zieken die werk weigeren, verliezen 10 procent van uitkering
Foto: BELGA

Langdurig zieken, van wie een arts vindt dat ze nog kunnen werken, worden binnenkort begeleid naar een andere baan. Als ze niet meewerken of een aangeboden job weigeren, verliezen ze 10 procent van hun uitkering. Dat blijkt uit wetteksten die minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) heeft voorbereid en die De Tijd kon inkijken.

De woordvoerster van de minister wijst er in een reactie op dat het om een versoepeling gaat. Onder de huidige regeling is immers enkel een schrapping van de uitkering mogelijk.

Momenteel wordt enkel nagegaan of zieken hun huidige job nog kunnen uitoefenen. Als dat niet zo is, bijvoorbeeld omdat ze met zware rugproblemen kampen, krijgen ze een uitkering. Er wordt niet uitgezocht of de zieke een andere functie aankan. De bedoeling is dat binnenkort na enkele weken wel nagegaan wordt hoe die persoon aan het werk kan, bijvoorbeeld door hem in het bedrijf een andere functie te geven, parttime te laten werken of door hem naar een andere job te begeleiden. Zieke werknemers die volgens een arts nog kunnen werken maar die dat weigeren, verliezen 10 procent van hun uitkering.

Stopzetting

In de huidige wettelijke regeling is enkel een stopzetten van de uitkering mogelijk, geen vermindering met 10 procent. De plannen van Maggie De Block zijn dus een versoepeling, stelt de woordvoerster. Ze verwijst naar artikel 134, paragraaf 2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, die voorziet dat de uitkering 'wordt stopgezet zolang de gerechtigde niet voldoet aan de controleverplichtingen welke hem door iedere krachtens de gecoördineerde wet bevoegde persoon worden opgelegd'.

De vakbonden hebben er niets op tegen dat zieke werknemers die kunnen werken, worden begeleid naar een nieuwe baan. Maar ze vinden het niet kunnen dat wie dat niet wil doen, wordt gestraft. Ook de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap twijfelt volgens De Tijd of de werkgevers wel bereid zijn tijd en geld te investeren in werknemers die zich niet altijd ten volle kunnen inzetten. Maar de werkgevers zijn betrokken geweest bij het overleg, stelt de woordvoerster. Zij zijn volgens haar mee eens ze de nodige uitleg gekregen hebben. Bij Volvo bestaat vandaag reeds een systeem van 'aangepast werken', voegt ze er nog aan toe.