SP.A en PS in de bres voor gepensioneerden die geld dreigen te verliezen
Foto: Photo News / Denis Lecuyer

De SP.A en de PS willen voorkomen dat de fiscus meer afroomt van de pensioenen dan erbij komt. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) wijst wel op de impact op de begroting.

Door de verhoging van de federale welvaartsenveloppe dreigen veel gepensioneerden en invaliden met een uitkering paradoxaal genoeg minder over te houden. Hun vakantiegeld gaat omhoog, maar het probleem is dat de fiscus met die verhoging aan de haal zal gaan. Meer nog, de fiscus zal meer afromen dan erbij komt.

De regering beloofde de zaak tegen het licht te houden, maar de oppositiepartijen SP.A en PS zijn het wachten beu en komen nu zelf met een wetsvoorstel om de zaak recht te trekken.

‘Dit gaat om zowat 150.000 gepensioneerden die netto minder zullen overhouden. Nu niets doen staat gelijk met schuldig verzuim’, zegt SP.A-kamerlid Peter Vanvelthoven. Hij dient het wetsvoorstel in samen met Ahmed Laaouej (PS). ‘Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft mij geantwoord dat hij zou zoeken naar structurele oplossingen, maar in de programmawet was daar nog niets van te merken.’

Nochtans is een oplossing niet zo verschrikkelijk moeilijk, aldus Vanvelthoven. Hij grijpt in het wetsvoorstel terug naar de (bestaande) ‘degressiviteitsafbouwregel’. Als die aangepast wordt aan de gemeentelijke opcentiemen, is een geleidelijke aanpassing van de lasten mogelijk. Zo kan vermeden worden dat de uiteindelijke belasting hoger ligt dan wat erbij komt.

Gat in begroting

‘Die wetsaanpassing is inderdaad niet zo moeilijk. Maar het gaat wel om zeer veel geld’, zegt de woordvoerder van Van Overtveldt. Als hiermee een nog dieper gat in de begroting geslagen wordt, zal het geld van elders moeten komen. Een beslissing die Van Overtveldt niet alleen wil nemen. ‘De minister heeft in het parlement al aangegeven dat dit onderwerp tijdens de begrotingsbesprekingen aan bod moet komen, en dat zal de komende dagen ook gebeuren.’