Arbeidscontract van onbepaalde duur blijft populair
Foto: Photo News

Het arbeidscontract van onbepaalde duur blijft stevig overeind in ons land, net als in de rest van Europa. Het aantal tijdelijke contracten bleef de jongste tien jaar stabiel, terwijl ook het aantal zelfstandigen nauwelijks groeide.

Dat blijkt uit flexibility@work 2015, de jaarlijkse update van flexibele arbeid door Randstad Holding.

Het idee dat het klassieke arbeidscontract van onbepaalde duur op zijn retour is, klopt niet. Gevreesd werd onder meer dat de invoering van het eenheidsstatuut (een harmonisering van het arbeiders- en bediendenstatuut) de werkgevers op extra kosten zou jagen, en dat die hun werknemers daardoor minder snel een vast contract zouden aanbieden. Maar de cijfers van Randstad spreken dat tegen.

Zo is in België het aandeel tijdelijke contracten de voorbije 10 jaar stabiel gebleven (8,7% in 2004, 8,6% in 2014). Het eenheidsstatuut heeft hooguit een marginaal effect op het aandeel tijdelijke arbeid in België (van 8,1% naar 8,6% na de invoering ervan in 2014).

Die trend geldt ook in andere landen, enkele uitzonderingen daargelaten. In de 28 Europese lidstaten is er een minimale stijging van 0,8 procentpunt (13,2% in 2004, 14% in 2014). Al laten sommige landen (Nederland, Polen) wel een sterke stijging inzake tijdelijke arbeid zien.

Zelfstandigen

Ook het aandeel zelfstandigen is in België de voorbije jaren redelijk stabiel gebleven (12,7% in 2004, 13,2% in 2014). Gaat het alleen om de zelfstandigen zonder personeel dan kende België de voorbije 10 jaar een beperkte stijging van 8,2% naar 9,2%. Ook in de hele Europese Unie veranderde het aandeel zelfstandigen nauwelijks (10,2% in 2004, 10,3% in 2014).

In een bijkomende studie van professor David Blanchflower aan de University of Sterling over zelfstandigen concludeert die dat ze meer tevreden zijn over het werk en globaal genomen ook gelukkiger zijn dan werknemers. Ook al ligt het inkomen van zelfstandigen gemiddeld lager dan dit van werknemers.

Nog een paar conclusies: mannen zijn meer zelfstandige dan vrouwen en de kans om zelfstandige te zijn neemt toe met leeftijd. Het aandeel zelfstandigen is hoger in minder ontwikkelde landen. Een kleine helft van alle werkenden uit veertig landen zou graag zelfstandige zijn. De belangrijkste redenen hiervoor zijn onafhankelijkheid en vrijheid. Een beter inkomen blijkt veel minder belangrijk. Dit geldt volgens de studie ook voor België.