Kernkabinet bespreekt begroting op geheime locatie
Premier Charles Michel Foto: BELGA

Het federale kernkabinet zit zondag opnieuw samen om zich te buigen over de begroting van dit en volgend jaar en over de taxshift. Net zoals bij de begrotingscontrole enkele maanden geleden, wijken premier Charles Michel en de vicepremiers uit naar een geheime locatie. Verwacht wordt dat de onderhandelingen nog tot na de 21ste juli zullen duren.

De budgettaire besprekingen beloven geen walk in the park te worden. Het monitoringcomité, een groep topambtenaren die de begroting van dichtbij in het oog houdt, becijferde vorige week dat de regering-Michel op zoek moet naar 1,76 miljard euro. Voor 2015 bedraagt de inspanning 978 miljoen euro, om het structureel saldo tegenover vorig jaar met 0,62 procent te verbeteren. Voor 2016 schat het Monitoringcomité dat een extra inspanning van 782 miljoen euro zal moeten worden geleverd om het structureel saldo nog eens met 0,6 procent te verbeteren, zoals voorzien in het stabiliteitsprogramma.

Zowat alle partijen, ook premier Charles Michel (MR), lieten eerder deze week noteren dat het om een moeilijke opdracht gaat. Naast het begrotingswerk in de strikte zin van het woord, zijn er nog de onderhandelingen over de taxshift - een operatie die ook een budgettaire weerslag heeft. Oorspronkelijk gingen die over de verschuiving van de lasten op arbeid naar andere inkomstenbronnen. Binnen de meerderheid willen liberalen en N-VA aan de operatie intussen ook een lastenverlaging voor de burger koppelen. Vooral CD&V dringt eropaan voor het reces tot een akkoord te komen.

Na de ministerraad vrijdag zat het kernkabinet al een keer samen om zich een eerste keer over de cijfers van het monitoringcomité te buigen. Zondag hebben ze sinds 10.00 uur de draad weer opgepikt. Premier Michel stelde vrijdag nog dat hij zijn collega’s heeft gevraagd hun agenda ook na de nationale feestdag nog even vrij te houden.

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig