Regering en bouwsector hebben plan klaar voor aanpak sociale dumping
Willy Borsus (MR) en Bart Tommelein (Open VLD. Foto: Photo News

De regering en de sociale partners in de bouwsector hebben een plan klaar om de sociale dumping in de sector aan te pakken. Het bevat liefst veertig maatregelen die de komende maanden en jaren moeten worden uitgevoerd.

De Belgische bouwsector heeft zwaar te lijden onder de oneerlijke concurrentie door bedrijven die regels overtreden en goedkope werkkrachten uit Zuid- en Oost-Europa inzetten. Door sociale dumping zijn in de sector de voorbije jaren al meer dan 15.000 jobs verloren gegaan.

Om die negatieve spiraal te stoppen, hebben staatssecretaris voor Sociale Fraudebestrijding Bart Tommelein (Open VLD) en minister van Zelfstandigen Willy Borsus (MR) samen met de werkgevers en vakbonden uit de bouwsector woensdag een ‘plan voor eerlijke concurrentie’ ondertekend.

Een aantal van de veertig maatregelen die het bevat zijn vrij opvallend. Zo zal de verplichte aanwezigheidsregistratie worden uitgebreid. Nu is hier enkel sprake van bij grote werven (boven de 800.000 euro), maar tegen 2018 moet dit bij alle werven zo zijn. Ook zal de zogenoemde ‘constru-badge’ (het visuele identificatiemiddel voor bouwarbeiders) verplicht worden gemaakt voor zowel Belgen als buitenlandse arbeiders, en moet het aantal onderaannemers worden beperkt. Vandaag kan een aannemer zelf nog een onderaannemer inschakelen, die dit op zijn beurt opnieuw kan doen. Die zogenoemde ‘verticale keten’ zal in de toekomst worden beperkt tot twee schakels.

Ook overheid zelf

Overheden zelf zullen er overigens beter over moeten waken dat ze zelf geen sociale dumping mee organiseren wanneer ze openbare aanbestedingen uitschrijven. Zo zullen ze in hun lastenboeken meer rekening moeten houden met kwalitatieve criteria, en zal de laagste prijs niet langer het enige doorslaggevende argument zijn.

Eerder deze week raakte al bekend dat er vanaf 1 september een centraal meldpunt sociale fraude komt.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig