Contract van juf op katholieke school niet verlengd omdat ze niet gedoopt is
Foto: Google Maps

Het Boodschapinstituut in Schaarbeek verlengt het contract van een van zijn juffen niet, omdat ze niet gedoopt is. 'Ze was bereid zich te laten dopen', vertelt de directrice. Maar ze deed dat niet snel genoeg, waardoor ze door de vaste benoeming van een andere leerkracht, toch opzij gezet wordt.

De directie liet in een mail aan de ouders weten dat juf Ilse niet langer kleuterjuf kan zijn op het Boodschapinstituut, een katholieke buurtschool in Schaarbeek. 'Een van mijn leerkrachten die minstens drie jaar aan de slag is, kon vastbenoemd worden', legt directrice Merens uit aan De Standaard. 'Daarom moest ik een van mijn drie kleuterjuffen laten gaan en dus heb ik beslist het contract van juf Ilse niet voort te zetten. Omdat zij niet gedoopt is, wat een voorwaarde is binnen het katholiek onderwijs. Maar er waren ook andere werkpunten die ik heb meegenomen in deze beslissing.' Al was het niet gedoopt zijn een doorslaggevende factor. In de mail aan de ouders schreef directrice Merens dat de keuze niet gebaseerd is op de pedagogische kwaliteiten van de juf.

Niet gedoopt

Juf Ilse was een jaar bij de school aan de slag. 'Toen ik haar aanwierf, heb ik haar de kans gegeven om te groeien en zich alsnog te laten dopen. Ze was ook bereid dat te doen.'

De ouders van de kinderen van de derde kleuterklas zijn verbijsterd dat het doopsel vandaag nog een voorwaarde is om vastbenoemd te geraken. ‘Te meer daar ze een uitstekende kleuterjuf is’, zo klinkt het.

Mandaat

Gedoopt zijn en van de godsdiensinspectie een mandaat krijgen, dat is de voorwaarde om godsdienstles te mogen geven én in het katholiek basisonderwijs aan de slag te kunnen. Juf Ilse mocht dan wel aan de slag in het Boodschapinstituut, de godsdienstles in haar klaswerd opgevangen door andere juffen.

Bij het VSKO, de koepel van het katholiek onderwijs, wijzen ze erop dat het normaal is dat een kleuterjuf gedoopt moet zijn. 'Er is een belangrijk verschil tussen het basis- en secundair onderwijs', benadrukt woordvoerder Willy Bombeek. 'In het secundair onderwijs hoeft een leerkracht niet gedoopt te zijn, zolang hij geen godsdienst onderwijst. In het kleuter- en lager onderwijs daarentegen, heeft de leerkracht een geïntegreerde opdracht. Hij of zij moet wiskunde, taal én godsdienst kunnen geven.'

'Het lijkt mij logisch dat een leerkracht die godsdienstles geeft gedoopt moet zijn', zegt Bombeek. 'Gedoopt zijn geldt immers als label van het katholiek onderwijs.'