Verdwijnt de Taaltelefoon?
Foto: Bart Dewaele

De Vlaamse administratie stelt de afbouw voor van de Taaltelefoon, de dienst van de Vlaamse overheid waar elke burger advies kan vragen over taalkwesties. Maar er is nog geen beslissing genomen, zegt het kabinet van Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

De Taaltelefoon is sinds eind oktober 1999 operationeel en moet 'op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies verstrekken aan de burgers'. Op ruim 15 jaar tijd beantwoordde de Taaltelefoon zowat 150.000 taalvragen.

Afgelopen weekend uitte Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) zijn vrees dat de Taaltelefoon opgedoekt wordt. 'De medewerkers van de Taaltelefoon hebben te horen gekregen dat hun dienst op het hakblok ligt. Volgens het decreet is het weliswaar mogelijk die dienst te privatiseren, maar ik zie geen enkele private partner met die expertise. Dit lijkt opnieuw op een blinde besparing, zonder te weten of er een even kwaliteitsvol alternatief is', zei hij in De Zondag.

Gevraagd naar een reactie zegt het kabinet-Bourgeois dat er enkel een voorstel is van de administratie in het kader van het kerntakenplan. 'Aan elk beleidsdomein is gevraagd om de kerntaken in kaart te brengen en ook op te lijsten wat eventueel zou afgebouwd of geoptimaliseerd kunnen worden.'

De Dienst Kanselarij en Bestuur stelt de afbouw van het extern taaladvies via de taaltelefoon voor. De Vlaamse regering moet zich hierover nog buigen, luidt het.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig