Kan Griekenland failliet gaan?
Foto: AFP

Als Griekenland nu op het laatste moment toch niet tot een akkoord komt, is het na 30 juni failliet. Althans, als het Internationaal Muntfonds (IMF) dat beslist. IMF-topvrouw Christine Lagarde kan eventueel tot het referendum (5 juli) wachten met de faillietverklaring om de Grieken meer tijd te gunnen. Maar wat houdt dat faillissement eigenlijk in?

Waar een curator het bezit van een bedrijf kan verkopen, ligt dit voor een land met 11 miljoen inwoners moeilijker. Niemand kan een deurwaarder naar Griekenland sturen om delen van het land te verkopen.

Verschillen tussen een land en bedrijf

Zowel bij een land als bedrijf gaat het bij een faillissement om wanbetaling. De essentie van een bankroet is dat de schuldenaar niet meer aan de uitstaande betalingen kan voldoen. Een groot verschil tussen beiden is dat een bedrijf een beroep kan doen op een juridische procedure. Die procedure staat nauwkeurig beschreven in de faillissementswetgeving. Dit zorgt voor een helder en eerlijk proces.

Bij een land is er geen regelgeving. Hierdoor ontstaan allerlei juridische problemen bij een faillissement van Griekenland. Er is geen vaste volgorde van schuldenaren. Alleen de bovenste op de lijst van schuldeisers staat vast; het IMF beschouwt zichzelf als eerste schuldeiser.

Waarom bestaat er geen regelgeving?

Omdat zo’n regeling alleen tot stand kan komen via een internationaal orgaan en na internationale overeenstemming. De westerse landen vinden dit te veel moeite. Ontwikkelde landen gaan namelijk zelden failliet.

De instelling die dit zou moeten doen, het IMF, heeft een poging gedaan in 2002. Na het faillissement van Argentinië baseerde het fonds zich op de Amerikaanse faillissementswetgeving. Maar dit voorstel werd van tafel geveegd.

Niet failliet

Maar van een echt faillissement kan bij landen dan ook niet gesproken worden. De nationale soevereiniteit staat een echt faillissement in de weg. Wat een faillissement voor een land in de praktijk wel betekent zijn een hoop maatschappelijke problemen. Door het gebrek aan geld kan er aan bepaalde eisen niet meer voldaan worden. Er is bijvoorbeeld geen geld meer voor de import van de eerste levensbehoeften als voedsel of brandstof. Hierdoor kan een land niet failliet gaan, maar wel alle kenmerken van een faillissement vertonen.

Je wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld je aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig