MILIEU

In Werchter plas je voor het goede doel

Wildplassen is geen optie meer. Wie de plasgoten in Werchter gebruikt, schenkt een zeldzaam zuivere grondstof aan Aquafin.

Geef toe: het is intrigerend dat u wetenschappers de kans geeft om uw urine om te zetten in nierstenen. Niet dat u meedoet aan een geflipt medisch experiment. Nierstenen bestaan uit het mineraal struviet ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen