Een slimme meid vriest in op tijd

De kostprijs voor ‘age banking’ bedraagt tussen 2.000 en 3.000 euro per cyclus. Gemiddeld levert dat negen eicellen op. Wie tweemaal ‘inbankt’, heeft meer kans op succes, en betaalt natuurlijk ook tweemaal ...