WERK

Kaders verliezen strijd tegen eenheidsstatuut

Het Grondwettelijk Hof verwerpt het beroep van het NCK tegen het eenheidsstatuut.

Steen des aanstoots voor de Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK) was de regelgeving over de lange ontslagtermijnen.

Dat was een van hoofdstukken van het eenheidsstatuut dat uitgewerkt werd ...

Niet te missen