'Dit is een pandoering voor de Nederlandse staat'
Foto: ss

De Nederlandse overheid heeft de klimaatzaak, aangespannen door milieuorganisatie Urgenda, verloren. De rechter in Den Haag heeft woensdag beslist dat het land tegen 2020 een kwart minder broeikasgassen mag uitstoten. Stijn Meuris, van de Belgische vzw Klimaatzaak, reageert enthousiast.

De rechter zei dat in Nederland de CO2-reductie onder de 17 procent zou blijven, in weerwil van klimaatverdragen. Hij concludeerde dat klimaatverandering wordt veroorzaakt door uitstoot en dat dit ernstige gevaren met zich meebrengt, onder meer door de zeespiegelstijging en voor de voedselvoorziening. Een wereldwijde reductie is dan volgens hem ook nodig. Nederland kan zich er volgens de rechter niet achter verschuilen dat ook andere landen de doelstellingen niet halen. Ons land moet zijn reductie van 25 tot 40 procent dan ook halen.

Juridische consequenties?

De ‘actie-organisatie’ voor duurzaamheid Urgenda had geëist dat de overheid opdracht zou krijgen de Nederlandse uitstoot van CO2 al voor 2020 te verminderen tot het noodzakelijke niveau dat door wetenschappers is vastgesteld: met 40 procent ten opzichte van het niveau van 1990. De rechter in Den Haag heeft nu 25 procent geëist.

De juridische gevolgen van de veroordeling zijn wel vrij beperkt. De rechter heeft geen boete of dwangsom opgelegd. Urgenda had die ook niet geëist. Bovendien kan de overheid nog hoger beroep aantekenen.

Klimaatzaak in België

Ook in ons land werden de overheden gedagvaard vanwege een nalatig klimaatbeleid. Bijna 9.000 mede-eisers sloten zich aan bij vzw Klimaatzaak, die zich onder meer liet inspireren door de Nederlandse procedure. Stijn Meuris, mede-oprichter van Klimaatzaak, woonde samen met Francesca Vanthielen de uitspraak bij. 'Ik was verrast door de uitspraak. Het is een pandoering voor de Nederlandse staat. Maar of dit een precedent is voor onze zaak in België? Daar wil ik voorzichtig zijn: het betekent niet automatisch dat de Belgische rechter de Nederlandse zal volgen.'

'Ik vind het een moedige, maar ook gemotiveerde uitspraak van de rechter. Hij veegt het argument "we zijn een klein land en kunnen daardoor niet wegen op het klimaat" van tafel. Elk geïndustrialiseerd land moet zijn verantwoordelijkheid nemen.' Ook Francesca Vanthielen bleek op Twitter alvast opgezet met de uitspraak in Nederland.

Het debat ten gronde rond de Klimaatzaak zal in ons land allicht pas over een jaar tot anderhalf jaar kunnen plaatsvinden.