Ziekenhuis veroordeeld voor ontslag bij zwangerschap
Foto: Photo News

Een werkgever die een vrouw ontslagen heeft omdat ze veel afwezig bleef bij zwangerschap, is door de arbeidsrechtbank veroordeeld op basis van de genderwet.

Ook als een vrouw vaak afwezig is ten gevolge van een zwangerschap, mag een werkgever haar niet zomaar ontslaan. De arbeidsrechtbank van Bergen en Charleroi oordeelde zopas, ruim drie jaar na de feiten, dat een apothekersassistente ten onrechte haar C4 heeft gekregen.

Het Franstalige ziekenhuis waar ze met een contract van onbepaalde duur aan de slag was, schond met dat ontslag de genderwet van 2007. Want afwezigheden die het gevolg zijn van een zwangerschap, overkomen alleen vrouwen en ontslag op basis daarvan is bijgevolg discriminatie.

De rechtbank heeft het ziekenhuis nu veroordeeld tot het uitbetalen van een schadevergoeding ter waarde van zes maanden brutoloon.