DE 10 RADICALE VERNIEUWERS VAN 2015 Finalist 5: Millibeter

Met dank aan de zwarte wapenvlieg

Is er nog inspiratie om de wereld te verbeteren? Zeker en vast. Voor onze Radicale-Vernieuwerswedstrijd kregen we bij De Standaard en de Sociale Innovatiefabriek liefst 335 inzendingen binnen. De jury onder leiding van Otto-Jan Ham koos er dé tien Radicale Vernieuwers van 2015 uit. Elke dag stellen we één finalist voor in de krant, eind volgende week maken we de juryprijs bekend. Maar er is ook een publieksprijs uit te reiken en daarover beslist u. Stem mee op www.standaard.be/radicalevernieuwers.

‘Larven van de zwarte wapenvlieg bevatten vetten, eiwitten en chitine, een stof die gebruikt wordt in cosmetica’, zegt Johan Jacobs.
‘Larven van de zwarte wapenvlieg bevatten vetten, eiwitten en chitine, een stof die gebruikt wordt in cosmetica’, zegt Johan Jacobs. Fred Debrock

WAT IS HET?

Het Aartselaarse bedrijf Millibeter gebruikt zwarte wapenvliegen om afval en mest om te zetten in grondstoffen voor de chemische industrie en voor veevoeder. Als het procedé goed ontwikkeld ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen