Koppel krijgt maand bedenktijd bij echtscheiding
Foto: Rido - Fotolia

Als de rechter de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming heeft uitgesproken, zal het in de toekomst nog steeds mogelijk zijn om hoger beroep aan te tekenen wanneer beide partijen zich kort nadien verzoend hebben. Dat staat in een wetsvoorstel van Sonja Becq (CD&V) dat woensdag unaniem aanvaard werd in de Kamercommissie Justitie.

De mogelijkheden om hoger beroep aan te tekenen tegen een echtscheidingsvonnis zijn beperkt en een verzoening na de uitspraak hoort hier niet bij. Soms komt het echter voor dat een koppel zich verzoent nadat de rechter de echtscheiding op grond van onderlinge toestemming heeft uitgesproken, maar voor het echtscheidingsvonnis definitief wordt.

'Indien het koppel in deze situatie geen hoger beroep kan aantekenen, zijn ze gedwongen om de echtscheiding te ondergaan. Dit heeft heel wat nefaste gevolgen', zegt Sonja Becq. In dat geval moeten er registratierechten betaald worden, moet er opnieuw getrouwd worden en eventueel een nieuw huwelijkscontract worden opgemaakt. 'Wij zijn echter van mening dat beide echtgenoten zich in elk onderdeel van de procedure moeten kunnen verzoenen, alvorens de echtscheiding definitief is geworden.'

Indien het koppel na de uitspraak van de echtscheiding in eerste aanleg toch beslist om niet meer uit elkaar te gaan, dan wordt dit vanaf nu mogelijk. Zo kunnen beide echtgenoten gezamenlijk hoger beroep aantekenen tegen een vonnis dat de echtscheiding heeft uitgesproken. De voorwaarde is natuurlijk dat de termijn van hoger beroep (1 maand) niet verstreken is. 'Als een koppel zich wil verzoenen, moeten wij hen die kans willen geven. Op die manier wordt heel wat leed dat door de echtscheiding wordt veroorzaakt, voorkomen', meent Becq.