Wat als ik een huis afbetaal, maar ook een appartement aan zee?
Foto: Lisa Van Damme
Ik heb een huis in Vlaanderen, maar ook nog een appartement aan zee (enkel voor eigen gebruik). Bij welke code geef ik de kapitaalsaflossing, interesten en de schuldsaldoverzekering in?

Door de zesde staatshervorming is Vlaanderen is bevoegd voor de fiscale voordelen van leningen gesloten voor de ‘eigen woning’. De federale overheid blijft fiscaal bevoegd voor leningsuitgaven betaald voor een tweede, derde, … woning. Dit geldt voor alle leningsuitgaven betaald na 2013, ongeacht het tijdstip waarop de lening is aangegaan.

De ‘eigen woning’ is de woning die u zelf betrekt en die u effectief als woonst gebruikt.

Eigen woning

Uw eigen huis is dus uw ‘eigen woning’. U hebt in1999 hiervoor een lening gesloten die al jaren recht geeft op de belastingvermindering voor bouwsparen en de bijkomende intrestaftrek, en woont u nog steeds in die woning. Deze fiscale voordelen worden verder toegekend als gewestelijke verminderingen tegen het marginale tarief (vanzelfsprekend enkel als nog steeds aan de voorwaarden voldaan is).

Een herfinancieringslening vervangt fiscaal steeds de oorspronkelijke (geherfinancierde) lening met behoud van de oorspronkelijke fiscale voordelen.

De uitgaven met betrekking tot uw eigen woning, geeft u aan in rubriek B van vak IX van de aangifte. De fiscus heeft de nummering van de codes voor de verschillende belastingvoordelen behouden, met dit verschil dat de gewestelijke voordelen beginnen met het cijfer ‘3’ en voor de echtgenoot/wettelijk samenwonende partner met het cijfer ‘4’.

De interesten geeft u in uw geval in principe aan in rubriek B.3.b), de kapitaalaflossingen in code 3355-40/4355-10, de premie van de individuele levensverzekering in code 3351-44/4351-14.

Als de interesten in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor de bijkomende en/of gewone interesten (de vroegere bijkomende en gewone interestaftrek), mag u niet vergeten om rubriek B.3.a) in te vullen (codes 3100-04 e.v.). Daar moet u het niet-geïndexeerde KI van de eigen woning vermelden. Die informatie heeft de fiscus namelijk nodig om de gewestelijke belastingvermindering voor de bijkomende interesten en de nieuwe gewestelijke ‘belastingvermindering onroerende voorheffing’ te kunnen berekenen.

Niet-eigen woning

Uw appartement aan zee is een ‘niet-eigen woning’. Hiervoor blijft de federale overheid bevoegd. De aangifte om de fiscale voordelen te claimen, gebeurt in grote lijnen op dezelfde manier als voordien (vanzelfsprekend ook enkel als nog steeds aan de voorwaarden voldaan is).

De uitgaven met betrekking tot uw ‘niet-eigen woning’, geeft u aan in rubriek C van vak IX van de aangifte. De interesten geeft u in uw geval in principe aan in code 1146-18/2146-85, de kapitaalaflossingen in code 1358-97/2358-67 en de premie van de individuele levensverzekering in code 1353-05/2353-72.

Hypothecair mandaat

Nog een woordje over het hypothecair mandaat. Een lening die gewaarborgd is door een hypothecair mandaat (of door een hypothecaire volmacht) is geen ‘hypothecaire lening’ en geeft geen recht op de belastingvermindering voor de kapitaalaflossingen. Als slechts een beperkt gedeelte van de lening gewaarborgd is door een hypothecaire inschrijving, zoals in het hier beschreven geval, komen enkel de kapitaalaflossingen m.b.t. dat gedeelte in aanmerking voor belastingvermindering. Het fiscaal attest van de kredietgever moet melding maken van de gedeeltelijke waarborg door een hypothecaire inschrijving.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.