Hoe kunt u de groepsverzekering van uw werkgever inbrengen?
Foto: IMAGEGLOBE
Kan mijn persoonlijke bijdrage van de groepsverzekering van mijn werkgever ingebracht worden ? Zo ja, waar?

De persoonlijke bijdragen voor aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood, die door de werkgever ter uitvoering van een groepsverzekeringscontract of een pensioenfonds op de bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders zijn ingehouden, geven recht op de vermindering voor het langetermijnsparen. 

Het gaat om bijdragen die:

* door een werkgever verplicht en periodiek op de bezoldigingen zijn ingehouden voor een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood
* en die, buiten enige wettelijke verplichting om, definitief zijn gestort aan een levensverzekeringsmaatschappij, aan een onderlinge verzekeringsinstelling of aan een pensioenfonds, gevestigd in een lidstaat van de EER.

Deze bijdragen worden aangegeven in code 1285-73/2285-83 voor werknemers of 1408-47/2408-17 voor bedrijfsleiders.

Werknemers kunnen het bedrag in principe terugvinden op de fiche 281.10, onder punt 20, bij code 285.

Het volledig bedrag van de inhoudingen geeft recht op de belastingvermindering voor het langetermijnsparen van 30 %.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.