Vooral in dorpen verdwijnt kleinhandel
Foto: pn

De leegstand in de Vlaamse winkelstraten neemt elk jaar met zowat 10 procent toe. Het volume aan leegstaande winkels groeit sneller aan dan de toename van nieuwe winkeloppervlakte. Vooral in kleinere gemeenten verdwijnen veel winkels.

Het onderzoeksbureau Idea Consult bracht begin dit jaar het rapport ‘Detailhandel in Vlaanderen’ uit. De studie becijferde dat 934.000 m² winkels (ruim 130 voetbalvelden) in 2014 leegstonden in Vlaanderen. Ze is nu gepubliceerd op de website van de federale overheidsdienst Economie en dat levert heel wat interessante details op.

Uit een provinciale vergelijking blijkt dat de grootste aangroei van het winkelaanbod in de voorbije jaren in de provincie Limburg te vinden was (+22 procent), gevolgd door Vlaams-Brabant (+18).

Het grootste winkelaanbod is er natuurlijk in de centrumsteden, Antwerpen en Gent op kop, maar in verhouding tot het aantal inwoners scoren de gemeenten met grote shoppingcentra het hoogst. Drogenbos telt 7.798 m² aan winkels per duizend inwoners. Voor Wijnegem is dat 6.399. Ook Schelle, met de vele baanwinkels langs de A12, scoort hoog met 4.408 m² per duizend inwoners.

Maar de leegstand aan winkelruimte is minstens even indrukwekkend. Per duizend Vlamingen staat er 145,7 m² aan winkeloppervlakte leeg. Die trend treft alle Vlaamse provincies, maar de grootste toename is er voor Limburg en Oost-Vlaanderen, met elk meer dan een verdubbeling van de leegstand.