#dailyracism: Zo pakken we racisme aan
archiefbeeld. Foto: put

#DailyRacism heeft aan de hand van een bevraging 10 aanbevelingen opgesteld om iets te doen aan het racisme en de discriminatie in ons land. Het platform denkt daarbij onder andere aan quota voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond, praktijktesten en sociale inspectie om racisme op te sporen en een duidelijke en strengere anti-discriminatiewetgeving.

‘Afgelopen maanden werden honderden mensen bevraagd naar hun aanbevelingen om racisme en discriminatie aan te pakken’, klinkt het in een persbericht van #DailyRacism. ‘Een honderdvijftigtal mensen heeft een top 3 van aanbevelingen via e-mail bezorgd. Op 29 april hebben we in Beursschouwburg in Brussel ook een plenum georganiseerd waar meer dan 200 mensen aanwezig waren. Daar zijn door het publiek ook aanbevelingen geformuleerd.’

De aanbevelingen werden nadien voorgelegd aan experts zoals Naima Charkoui, voormalig directrice van het Minderhedenforum, en onderzoekster Bambi Ceuppens, waarna #DailyRacism tien aanbevelingen selecteerde.

De aanbevelingen bevatten een aantal praktische ingrepen, zoals de oprichting van een 0800-nummer als laagdrempelig meldpunt voor racisme en een website met tips voor slachtoffers. De initiatiefnemers zien ook een grote verantwoordelijkheid weggelegd voor het onderwijs: ze willen dat de geschiedenis van racisme en kolonisatie onderdeel gaat uitmaken van het leerprogramma en dat leerkrachten meer bewust gemaakt worden van discriminatie binnen dat onderwijs.

Het platform #DailyRacism, dat door filosoof en schrijver Bleri Lleshi werd opgericht, lanceerde eerder ook al de gelijknamige hashtag op Twitter, om ervaringen met dagelijks racisme te delen. ‘Het wordt tijd dat iedereen de harde realiteit onder ogen ziet. Racisme is nergens een groter probleem dan in België, blijkt uit cijfers van OESO, en heel veel mensen zijn zich daar niet van bewust’, aldus Lleshi.

Het platform kwam tot de volgende 10 aanbevelingen:

 1. Tijdelijke quota zijn dringend gezien de ondervertegenwoordiging van mensen met een migratieachtergrond in verschillende domeinen zoals politiek, ambtenarij, media, enzovoort. De verschillende overheden en staatsstructuren scoren slecht. De mediawereld is nog steeds een overwegend blank bastion. Streefcijfers en goodwill van de werkgevers hebben onvoldoende positieve resultaten opgeleverd. Daarom quota op verschillende domeinen en niveaus. Bijvoorbeeld wat media betreft: quota’s voor makers, gastsprekers en ook op niveau van eindredacties en bestuur (en niet enkel voor thema’s die met discriminatie of racisme te maken hebben).
   
 2. Praktijktests die proactief en systematisch zijn. Praktijktesten in alle sectoren en instituties. Praktijktesten moeten rechtsgeldig zijn en als juridisch bewijsstuk kunnen ingezet worden bij klacht.
   
 3. Degelijke sociale inspectie voor racisme, zoals sociale inspectie voor voedselcontrole bijvoorbeeld. Racismeprocedure bij klachten aanpassen ter bescherming van de slachtoffers.
   
 4. Een duidelijke en strengere anti-discriminatiewetgeving die werkelijk wordt toegepast en ook aandacht voor bewustmaking omtrent strafbaarheid en consequenties van discriminatoir gedrag.
   
 5. De geschiedenis van racisme en kolonisatie bespreekbaar maken binnen het onderwijs. Dit moet deel maken van de leerplannen en niet louter worden overgelaten aan de vrijwillige keuze van leerkrachten.
   
 6. Lerarenopleiding dient herzien te worden. Er is weinig aandacht voor het thema diversiteit en de studenten worden onvoldoende voorbereid om les te geven in een diverse samenleving. Leerkrachten zijn vaak weinig bewust over institutioneel racisme en moeten dus dringend ondersteund worden, gezien het hoge aantal getuigenissen over racisme binnen het onderwijs.
   
 7. Rekening houdend met de structurele ongelijkheid en het watervalsysteem binnen het Belgisch onderwijssysteem en de gevolgen hiervan voor leerlingen met een migratieachtergrond vragen we dat er een onafhankelijk aangesteld persoon deelneemt aan de klassenraden zodat willekeur tegengegaan wordt. De onafhankelijke persoon neemt ook notities tijdens de klassenraden, zodat deze indien nodig betwist kunnen worden. Dit achten we belangrijk om ook een switch bij de leerkrachten zelf te zien op langere termijn. Dit is mogelijk indien leerkrachten bewust worden van de bestaande uitsluitingsmechanismen binnen het onderwijs.
   
 8. Een laagdrempelig meldpunt (0800-nummer) oprichten specifiek voor racisme en discriminatie waar (vooral jonge) slachtoffers terechtkomen niet alleen om een klacht in te dienen, maar ook om advies te vragen in geval van racisme of discriminatie. Het is belangrijk om een instantie te hebben die laagdrempelig is en de klachten over racisme en discriminatie au serieux neemt. Er is ook nood aan nationale registratie van alle gevallen van racisme en discriminatie per stad, zodat deze in kaart kunnen worden gebracht voor toekomstige acties.
   
 9. Een breed ondersteunde website met tips en tricks die slachtoffers van discriminatie helpt om zich te wapenen en om om te gaan met racisme en discriminatie. Bijvoorbeeld over hoe omgaan met racistische aanvallen.
   
 10. Een dekolonisatie en anti-racisme instantie om de wortels van het koloniaal gedachtegoed te traceren en uit domeinen zoals onderwijs te halen.

Wat vindt u van de tien voorstellen van #Dailyracism? Reageer via de knop rechtsboven.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Meld je aan en lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in