Het druk hebben als statussymbool

Geen tijd betekent geen prioriteit

‘Druk druk druk? Als je het echt zo druk hebt, dan zeg je dat geen drie keer’, zei Theo Maassen in zijn conference ‘Functioneel naakt’. Dat we steeds meer tijdsdruk ervaren komt niet zozeer doordat we voortdurend in tijdnood zitten, maar doordat we steeds meer druk ervaren om alles te beleven, en wel nu, schrijft Theun Pieter van Tienoven.

Wie? Socioloog, verbonden aan de onderzoeksgroep TOR (VUB)

Wat? De ervaring dat onze tijdsdruk is toegenomen heeft alles te maken met keuzestress.

We zijn niet meer gaan werken en zeker niet meer op afwijkende ...

Aangeboden door onze partners

Niet te missen