Vanaf welke leeftijd mogen kinderen alleen naar school fietsen?
Foto: Pol De Wilde - Corelio

In ons land zijn er zo’n 250.000 leerlingen die met de fiets naar school gaan. Dat er gisteren een 11-jarige jongen uit Anzegem werd gegrepen door een trein toont dat dit een risico inhoudt. Veel ouders twijfelen eraan om hun kind alleen naar school te laten fietsen. '11- en 12-jarigen zijn normaal geschikt om dat te doen', zegt Jan Pauwels van de Leuvense Faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie.

‘In het basisonderwijs zijn enkel leerlingen uit de derde graad geschikt om zelfstandig naar school te fietsen’, zegt Jan Pauwels. ‘Uit wetenschappelijk onderzoek, dat onder andere de reactietijd en de visuele waarnemingen testte, blijkt dat enkel 11- en 12-jarigen in de buurt komen van de vooropgestelde verwachtingen.’

‘Kinderen uit het vijfde en zesde leerjaar mogen dus alleen naar school rijden, op voorwaarde dat de ouders de route al eens samen hebben afgelegd en de kinderen op de mogelijke gevaren hebben gewezen’, zegt Pauwels.

‘Een kind van 12-13 jaar kan ook niet altijd zelfstandig fietsen. Elk kind is verschillend. In het onderzoek wordt wel duidelijk dat kinderen met kilometers in de benen het beter doen dan oudere kinderen zonder ervaring. Als ouder geregeld fietsen met je kind is dus de beste preventie.’

Dat er in 2013 zo’n 6.000 fietsers betrokken raakten in een ongeval toont dat dit een risico inhoudt.

In samenspraak met scholen

Er zijn volgens de onderzoeker nog andere factoren die meespelen in de beslissing of een kind al dan niet alleen naar school mag fietsen. ‘De aanwezigheid van fietsinfrastructuur, het oversteken van een gevaarlijke gewestweg, de ligging van de school, etc. hebben een doorslaggevende rol.’

‘Gelukkig worden de zogenaamde ‘zwarte plekken’ geleidelijk aan uitgewist en stijgt de verkeersveiligheid in Vlaanderen. De lokale scholen zijn het best op de hoogte van de lokale pijnpunten’, zegt de onderzoeker.

Tot aan de schoolpoort

De katholieke onderwijskoepel VSKO en de koepel van steden en gemeenten OVSG bevestigen het belang van de lokale scholen. ‘Bepaalde scholen geven advies over de fietsveiligheid en de geschikte leeftijd om kinderen alleen naar school te laten fietsen. Dat hangt uiteraard af van verschillende lokale factoren’, zegt de woordvoerder van het VSKO.

‘Veel scholen communiceren over de specifieke omstandigheden, maar de verantwoordelijkheid voor het kind ligt bij de ouders, tot aan de schoolpoort.’