Bart De Wever (N-VA) haalde vanochtend uit naar de staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter de Crem (CD&V). ‘Wat doet die eigenlijk?’. Enkele weken geleden was er het politiek relletje over de missie van Kris Peeters en Charles Michel in Japan na ‘nul komma nul overleg met Vlaanderen’, aldus Liesbeth Homans. Welke personen en organisaties zijn bevoegd om België te promoten in het buitenland?

‘We moeten al onze troeven uitspelen tijdens buitenlandse missies. Of dat nu onder Belgische, regionale of beide vlaggen is, het resultaat telt: investeringen, groei en jobs.’, Dat schreven Patrick Dewael en Tim Vandenput (Open VLD) in een opiniestuk Knack. ‘Wat ons betreft maakt het niet uit of de kat wit of zwart is. Als ze maar muizen vangt.’ Maar wie zijn die muizenvangers in België?

Prinses Astrid:

De zus van koning Filip is het gezicht van het Belgische bedrijfsleven tijdens de economische missies van het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH). Ze is de vertegenwoordigster van Zijne Majesteit de Koning.

Door een politieke beslissing is het aantal prinselijke handelsmissies sinds 2014 gehalveerd, van vier tot twee. De bestaansreden van de prinselijke handelsmissie wordt, volgens Pieter De Crem, echter telkens opnieuw bewezen. ‘De aanwezigheid van prinses Astrid is een deuropener met een onmiddellijke cash-refund.’ Dat zei de staatssecretaris na de missie naar Maleisië en Singapore.

Koning Filip:

De halvering van de prinselijke handelsmissies zorgde voor kritiek vanuit economische middens. Door een economisch luik toe te voegen aan een staatsbezoek van de koning, kunnen bedrijven in de toekomst alsnog mee.

Als de koning in de toekomst op staatsbezoek gaat buiten de Europese Unie, kan daar dus een economisch luik aan toegevoegd worden. Dat zal het geval zijn bij de staatsbezoeken van koning Filip aan China en Polen.

Geert Bourgeois, Vlaams minister-president:

Momenteel zijn de gewesten deels bevoegd voor Buitenlandse Handel. De regioministers Geert Bourgeois (N-VA), Jean-Claude Marcourt (PS) en Cécile Jodogne (FDF) willen zich de komende jaren verder profileren op Buitenlandse Handel en zijn op verschillende economische missies de prominente figuren.

Minister-president Bourgeois neemt dus geregeld het vliegtuig om Vlaanderen buiten de landsgrenzen aan te prijzen. Dat kan zowel op sectorale als op multi-sectorale missies.

Didier Reynders, federaal minister van Buitenlandse Zaken:

Ondanks de verschuiving van de bevoegdheid naar de gewesten, blijven er verschillende federale instellingen bestaan. Didier Reynders (MR) blijft deels verantwoordelijk voor de Buitenlandse Handel en draagt als minister van Buitenlandse Zaken zijn steentje bij aan de organisatie van de buitenlandse missies.

Zo regelt de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken onder andere het politieke aspect van de prinselijke missies.

Pieter De Crem, federaal staatssecretaris voor Buitenlandse Handel:

Pieter De Crem (CD&V) reist als staatssecretaris de wereld rond om de Buitenlandse Handel te promoten. Hij ziet zichzelf als uithangbord voor de Buitenlandse Handel. ‘Ik houd de deur open, de bedrijven kunnen zelf hun dossier toelichten.'

‘Ik ben een deeltjesversneller, als het ware, die de zaken in gang moet zwengelen. De beste salesman van de NV België’, omschrijft hij zichzelf al lachend in een interview met De Standaard. De Crem moet met andere woorden vooral deuren openen die een regiominister niet automatisch open krijgt.

Want niet alle landen zijn vertrouwd met deelstaatregeringen. Een regionaal minister mag in eigen land meer macht hebben dan de federale staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, maar internationaal wordt dat zeker niet altijd zo gezien.

Charles Michel, premier en Kris Peeters, federaal minister van Werk:

De missie in Japan was een federaal-economische zending. Dat komt in België weinig voor. Voor premier Charles Michel was de economische missie naar Japan zelfs de eerste keer dat hij een langer werkbezoek inlaste. De premier ging begin dit jaar wel naar het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos om er tijdens het traditionele Belgium Power Breakfast de Belgische troeven op tafel te gooien.

Het Agentschap voor Buitenlandse Handel (ABH):

Het agentschap staat in voor de algemene coördinatie van economische zendingen onder leiding van prinses Astrid. Naast de coördinatie van de missies is het verantwoordelijk voor de informatieoverdracht tussen de Belgische en buitenlandse partners.

Flanders Investment and Trade (Fit):

Fit is een van de drie regionale exportbedrijven. De organisatie ondersteunt Vlaamse bedrijven in hun internationale activiteiten en haalt buitenlandse investeerders naar Vlaanderen. Op die manier bevorderen ze het internationaal ondernemen in Vlaanderen.

Awex (l’Agence wallonne à l’Exportation & aux Investissements étrangers) is de organisatie die in Wallonië hetzelfde doel nastreeft. In Brussel stimuleert Brussel Invest & Export het internationaal ondernemen.

VBO - VOKA - UNIZO :

Die drie organisaties van ondernemers richten verschillende economische zendingen in het buitenland in. Ze worden geregeld vergezeld van een excellentie en kunnen samenwerken met Fit, Awex of Brussels Invest & Export.