Bewogen extra zitting van gemeenteraad in Oostende
Foto: BELGA

De Oostendse gemeenteraad heeft er maandagavond een rumoerige extra zitting opzitten. Groen en N-VA hadden de gemeenteraad bijeen geroepen nadat bekend raakte dat schepen Johan Vande Lanotte binnenkort Jean Vandecasteele opvolgt als burgemeester van de badstad. Ondanks een geanimeerde sessie draaide de extra raad uit op een sisser.

De beslissing van de mogelijke burgemeesterswissel lokte felle reacties uit, ook binnen de meerderheid. En dus wilden Groen en N-VA wel eens weten hoe het zat met de samenhorigheid binnen de bestuurscoalitie die bestaat uit SP.A, Open VLD en CD&V. ‘De politieke chaos in Oostende maakt een eensgezind en krachtdadig bestuur van onze stad onmogelijk’, klonk het toen.

Bij het begin van de zitting zette gemeenteraadsvoorzitter Bart Tommelein meteen de spelregels uit. ‘De voordracht van een nieuwe burgemeester is geen bevoegdheid van de gemeenteraad. Interpellaties mogen dan ook niet gaan over zaken die niet binnen de bevoegdheid ligt van deze raad’, aldus Tommelein. Er kon bij aanvang gestemd worden over de ontvankelijkheid van de interpellaties, maar Tommelein liet de oppositie toch zijn gang gaan.

Applaus

Wat volgde was een steekspel tussen Tommelein, fractieleider van Groen Wouter De Vriendt en fractieleider van N-VA Björn Anseeuw. Voorzitter Tommelein onderbrak meerdere keren de interpellatie van De Vriendt toen die de situatie wou schetsen, en dus niet rond de burgemeesterswissel heen kon. ‘Je bent een marionet van de meerderheid. We hebben hier de afgelopen dagen een vaudeville gezien’, aldus De Vriendt die het publiek aan het applaudisseren kreeg. Dat is niet toegestaan, dus Tommelein wees de geïnteresseerden snel op hun plichten.

‘Na drie jaar blijft het bestuursakkoord dode letter. Het enige dat deze coalitie bindt, is postjes pakken’, aldus Anseeuw. Het duurde bijna twee uur vooraleer burgemeester Jean Vandecasteele zelf het woord nam, en die hield het dan ook bijzonder kort. Hij benadrukte dat de coalitiepartners blijven samenwerken. ‘De wissel staat volledig los van het inhoudelijke project zoals het beschreven staat in ons bestuursakkoord’, zei de burgemeester.

De oppositie reageerde ontgoocheld op het korte antwoord.

Voorafgaand aan de interpellaties dienden De Vriendt en Anseeuw ook een voorstel in om het sociaal-economisch beleid van de stad door te lichten. De meerderheid toonde zich alvast unaniem en verwierp het voorstel.