Erfgenamen Hergé machteloos tegen hobbyclub
Foto: Photo News

Moulinsart, het bedrijf dat de nabestaanden van Hergé hebben opgericht om de rechten op striplegende Kuifje te beheren, kan geen aanspraak maken op de rechten op de Kuifje-albums en -plaatjes. Het Nederlands Hergé Genootschap ontsnapt daardoor aan een eis van ongeveer 1 miljoen euro.

Moulinsart heeft een stevige reputatie op het gebied van het beschermen van de Kuifje-rechten. Het vehikel van Hergés weduwe Fanny Rodwell procedeert tegen iedereen die zonder toestemming afbeeldingen van Kuifje gebruikt, ook in parodieën of spotprenten.

Ook tegen het Hergé Genootschap spande Moulinsart een proces aan, waarin de stichting een verbod eiste op het gebruik van de Kuifje-afbeeldingen, en vergoeding van de schade tot dan toe. Moulinsart had voor één tijdschrift 35.000 euro geëist, voor meer dan dertig zou dat op ongeveer 1 miljoen euro uitkomen.

De eis van Moulinsart was erop gebaseerd dat de stichting het auteursrecht bezit op de tekeningen. Maar in boeken en andere uitgaven met tekeningen uit die boeken staat niet Moulinsart als rechthebbende genoemd, maar uitgever Casterman.

Na een lange gerechterlijke weg, besliste het Gerechtshof in Den Haag dat Moulinsart op grond van het auteursrecht helemaal geen eisen kon stellen aan het Hergé Genootschap. De eis op grond van het merkrecht wees het Hof af omdat het Genootschap geen commerciële activiteiten ontplooit.

Kan het Hergé Genootschap opgelucht ademhalen? ‘Niet alleen het Hergé Genootschap’, zegt de advocaat van het genootschap, Katelijn van Voorst. ‘Iedereen die aan Moulinsart betaald heeft voor het gebruik van afbeeldingen uit de albums van Kuifje, had dat niet hoeven doen. Dat geld kunnen ze dus terugvorderen.’