‘Wie heb ik aan de liin?’ Hopelijk een teerbeminde.