247 miljoen euro voor klimaatbeleid geblokkeerd op bank
archiefbeeld. Foto: Peter Hilz /Hollandse Hoogte

België krijgt vandaag een slecht rapport op de voorbereidende klimaattop in Bonn. Door onenigheid in de Nationale Klimaatcommissie staat bovendien een hoop geld geparkeerd dat net zou moeten dienen voor dat klimaatbeleid.

Deze week is in het Duitse Bonn een VN-klimaatconferentie begonnen, die als voorbereiding dient van de grote klimaattop in Parijs eind dit jaar. De klimaatprestatie van ons land wordt vandaag tegen het licht gehouden en daarbij maken we een slechte beurt. Volgens de cijfers die ons land presenteert, zal België de doelstelling missen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met 15 procent te doen dalen, zware industrie niet inbegrepen. Bovendien zal het niveau van uitstoot na 2020 ongeveer constant blijven, terwijl in die periode een verdere daling nodig is.

Een van de verklaringen die de Belgische onderhandelaar zal moeten geven voor de slechte prestatie, is de aanslepende ruzie in de Nationale Klimaatcommissie. Ons land is er ook na zes jaar niet in geslaagd om een akkoord te vinden tussen de regio’s en de federale overheid. Voor de verdeling van de beloofde CO2-reductie en de inspanningen voor hernieuwbare energie liggen al wel voorstellen klaar, maar vooral de verdeling van de opbrengst van de CO2-rechten (rechten die bedrijven moeten kopen om CO2 te mogen uitstoten, red.) blijft voor discussie zorgen.

Al 247 miljoen aan opbrengsten uit de veiling van die CO2-rechten staat daardoor geblokkeerd op een rekening bij de Nationale Bank. Geld dat net moet dienen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan.