Commentaar

Anachronisme dat tot de verbeelding spreekt

Het lijkt een echo uit een ver en grauw verleden. Enkele weken geleden heeft iemand, wellicht een jonge moeder, een pasgeboren kind achtergelaten in de Antwerpse vondelingenschuif. Sinds die in 2000 ter ...