Berlijn pioniert met huurprijsbegrenzende wetgeving
Wonen in Berlijn zou dankzij de nieuwe wetgeving ook voor de lagere inkomens mogelijk moeten blijven. Foto: REUTERS

In Berlijn mogen huisbazen voortaan niet meer dan 10 procent boven de gemiddelde huurprijs in de regio vragen. Duitsland is daarmee het eerste Europese land waar bij wet iets gedaan wordt aan de snel stijgende huurprijzen.

Net zoals in ons land , kampt Duitsland met snel stijgende huurprijzen, waardoor huren ook daar stilaan onbetaalbaar werd voor de laagste inkomens. Het leidde ertoe dat ’s lands parlement een wet goedkeurde waarin een maximale huurprijs wordt bepaald. Verhuurders mogen voortaan maar maximum 10 procent meer huur vragen dan de gemiddelde huurprijs voor de regio.

Het gaat om een uitbreiding van wetgeving die al bestond voor bestaande huurcontracten naar nieuwe huurcontracten. Hoofdstad Berlijn bijt de spits af en neemt de wet als eerste in gebruik. ‘Het is een erg belangrijke wet voor de stad, want het verschil tussen huurprijzen in bestaande contracten en de gevraagde prijzen in nieuwe huurcontracten was immens’, zegt Reiner Wild van de Berlijnse Huurdersvereniging.

‘De stad moet toegankelijk blijven voor mensen met een lager inkomen’, vindt Wild. Hij wijst erop dat huurprijzen tussen 2013 en 2014 alleen al met 9 procent gestegen waren (in Vlaanderen steeg de prijs voor studio’s en kamers sinds 2005 al met 24 procent, red.) .‘We mochten geen Londen of Parijs worden, waar mensen met lagere inkomens uit de stad gedwongen worden.’

Wild hoopt dat andere steden en zelfs andere landen het Berlijnse voorbeeld zullen volgen. Daarnaast moet volgens hem ingezet worden op de bouw van meer betaalbare woningen.