Emulco, een Maleisisiche producent van emulsies, heeft dinsdag in de Gentse haven een nieuwe fabriek met flexibele proefinstallatie geopend. Daardoor worden twintig banen gecreëerd bij het bedrijf dat enkel met een onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling in Gent actief was.

Emulco zal voortaan in Gent diverse nieuwe hoogwaardige emulsies (mengsels) produceren. Eén van die producten is polyisobuteen, een niet-toxische kunststof met interessante eigenschappen inzake ondoorlaatbaarheid voor water, lucht en of gas.

In 2012 slaagde Emulco erin de emulsie van een stroperige naar een vloeibare toestand te krijgen, waardoor de verwerkbaarheid vereenvoudigd wordt en de toepassingsgebieden drastisch uitgebreid. Samen met BASF ontving Emulco daarvoor de “essencia Innovation Award” voor meest beloftevolle innovatie in de Belgische chemiesector.

“Om deze wereldwijd gepatenteerde emulsie te vervaardigen, zette Emulco in de Gentse haven een hele nieuwe fabriek met bijhorende proefinstallatiee, verduidelijkt CEO Jean Vanhoebost. “Dit is een mooie en noodzakelijke aanvulling op de recent uitgebreide ‘Research & Development’- en laboactiviteiten. De interesse is groot en wereldwijd. Zo lopen er, naast BASF, gesprekken en onderzoek voor verschillende andere wereldspelers. Hierdoor kan Emulco op korte termijn uitgroeien van kmo tot een internationaal bedrijf.”

De fabriek heeft een capaciteit van 50.000 ton per jaar met een flexibele opstelling zodat eenvoudige mengsels (‘blends’) tot complexe emulsies aangemaakt kunnen worden. De proefinstallatie kan ook worden ingezet om kleine volumes, gaande van 10 tot 600 kilogram per keer te produceren.

Deze nieuwe fabriek in Henri Farmanstraat is goed voor een investering van ‘ettelijke miljoenen’ euro en zorgt op termijn voor een twintigtal extra jobs. De ligging sluit aan op vervoer via het water, het spoor en de weg.