Vlaams Parlement twee weken later met reces
Foto: BELGA

Het Vlaams Parlement zal dit jaar twee weken later met reces gaan. Traditiegetrouw sloot het Vlaams Parlement zijn activiteiten af op 11 juli, de Vlaamse feestdag. Het Uitgebreid Bureau heeft nu, op voorstel van parlementsvoorzitter Jan Peumans, beslist om het zomerreces te laten ingaan op zaterdag 25 juli.

Concreet betekent dit dat het Vlaams Parlement in de week van 13 juli en in de week van 20 juli nog commissievergaderingen kan organiseren, maar geen plenaire vergaderingen.

‘Tijdens het zomerreces is het parlement niet echt gesloten: het kan altijd bijeengeroepen worden om te vergaderen’, laat voorzitter Peumans nog weten. De commissies hervatten hun activiteiten vanaf 15 september.

De eerste plenaire zitting blijft voorbehouden voor de Septemberverklaring, een verklaring van de minister-president over de algemene maatschappelijke situatie in Vlaanderen en over de krachtlijnen van het beleid van de Vlaamser regering voor het komende werkjaar. Die Septemberverklaring vindt traditioneel plaats op de vierde maandag van september en dus dit jaar op 28 september 2015.