11.000 nieuwe boeken gepubliceerd in Vlaanderen
Foto: Marc Herremans - Corelio

In Vlaanderen zijn vorig jaar 11.013 nieuwe boeken verschenen. Dat is een stijging van bijna 4 procent ten opzichte van 2013, toen er 10.608 nieuwe titels werden gepubliceerd.

Dat blijkt uit cijfers van Boek.be en Meta4Books. Het gaat daarbij alleen om boeken die door Vlaamse uitgevers, universiteiten of andere instellingen gepubliceerd werden in Vlaanderen. Nieuwe titels van bijvoorbeeld Vlaamse auteurs die hun boek via een Nederlandse uitgever uitbrachten, worden daar niet bij gerekend.

Het grootste deel, 16,3 procent, van de nieuwe titels blijven schoolboeken, hoewel het aandeel met 3,8 procent is afgenomen. Op de tweede plaats komen boeken over management, business en recht (15 procent), gevolgd door kinder- en jeugdboeken (14 procent), boeken met als thema mens en maatschappij (13,4 procent) en de genres literatuur, spanning en romantiek (6,9 procent).

'Op de Vlaamse boekenmarkt spelen het educatief-wetenschappelijke boek en het non-fictie boek een zeer belangrijke rol in het uitgavebeleid. Door de specifieke organisatie van het onderwijs in Vlaanderen en de eigen eindtermen voor de educatieve markt en studieboeken is het logisch dat deze markt voornamelijk, om niet te zeggen exclusief, door Vlaamse uitgevers wordt ingevuld', luidt het. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor juridische publicaties.

Digitaal

Het aantal nieuwe titels dat als papieren boek gepubliceerd werd, nam in 2014 toe met 7,4 procent ten opzichte van 2013. Uit de cijfers van Boek.be en Meta4Books blijkt een lichte daling bij het aantal digitaal verschenen nieuwe publicaties. 'Maar een analyse van de digitale publicaties is niet 100 procent accuraat, aangezien e-boeken niet allemaal aangemeld worden in de Boekenbank', luidt het.

In totaal werden vorig jaar 84.152 titels, zowel nieuwe als oude, uitgegeven. Ruim 38 procent daarvan zijn literair-culturele titels, zoals kinderboeken, literatuur, poëzie of boeken met maatschappelijke thema’s. Het aandeel daalde daarmee lichtjes ten opzichte van 2013 en ligt aanzienlijk lager dan in Nederland, waar het 46 procent bedraagt.

En dat betreurt Boek.be. 'De literair-culturele titels kunnen in Vlaanderen een steuntje in de rug gebruiken. De kloof tussen Vlaanderen en Nederland op dat vlak wordt slechts gedeeltelijk opgevuld door titels van Vlaamse auteurs die bij Nederlandse uitgeverijen verschijnen. Een gereglementeerde boekenprijs kan bijdragen tot het ten dele dichten van deze kloof', klinkt het.