Dodelijke schimmelziekte bij salamanders voor het eerst in Vlaanderen

Voor het eerst in Vlaanderen werd de voor salamanders dodelijke schimmelziekte Batrachochytrium salamandrivorans (Bs) aangetroffen. De voor de mens ongevaarlijke ziekte werd bovendien voor het eerst ter wereld bij alpenwatersalamander vastgesteld, voorheen was de schimmel enkel bij vuursalamanders bekend. Dat melden het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en Natuurpunt.

De schimmel Bs werd in 2013 al vastgesteld bij vuursalamanders in Wallonië, in Nederland is sindsdien de hele populatie bijna uitgeroeid. Begin mei werd deze schimmel voor het eerst in Vlaanderen aangetroffen bij twee alpenwatersalamanders in Duffel, dankzij een samenwerking tussen ANB, de UGent en Hyla, de reptielen- en amfibieënwerkgroep van Natuurpunt.

'Verder onderzoek op 43 andere salamanders van dezelfde poel leverde geen nieuwe sporen van de schimmel op', zegt Marie-Laure Vanwanseele (ANB). 'Desalniettemin is een verhoging van het waakzaamheidsniveau aangewezen. Deze gegevens wijzen immers op een verdere verspreiding van de schimmel in ons land.'

Begin 2014 verspreidde het ANB al een bioveiligheidsinstructie voor terreinbeheerders om verspreiding van de schimmel te voorkomen. In december 2014 werd in samenwerking met de vakgroep Diergeneeskunde van de Universiteit Gent ook een monitoringscampagne opgestart om de verspreiding van de schimmel in kaart te brengen. Het agentschap bekijkt nu of er nog bijkomende acties aangewezen zijn.

Natuurpunt zegt haar achterban maximaal te sensibiliseren. 'Een strikte toepassing van het hygiëneprotocol en een uitgebreide informatiecampagne voor de achterban, conservators en beheerteams wordt nu van cruciaal belang', verduidelijkt Dominique Verbelen (Natuurpunt). 'Eenvoudige maatregelen, zoals het grondig ontsmetten/afspoelen/laten drogen van laarzen, kan er al toe bijdragen dat de schimmel zich minder snel kan verspreiden.'