Het Federaal Planbureau gaat dit en volgend jaar uit van iets meer inflatie. Dat blijkt uit een nieuwe update van de vooruitzichten.

Zo wordt voor 2015 uitgegaan van een gemiddelde jaarinflatie van 0,4 procent en voor volgend jaar van 1,4 procent. In de vorige prognose ging het Planbureau nog uit van respectievelijk 0,3 procent en 1,3 procent.

Aan de verwachte overschrijding van de spilindex verandert niets. Het Planbureau gaat er nog steeds van uit dat de volgende overschrijding niet zal plaatsvinden in 2015 of 2016. Daarbij is rekening gehouden met de indexsprong.