Eén op de twee Belgen weet niet (meer) waarvoor het begrip 'duurzaamheid' staat en één op de drie zegt het begrip zelfs moe te zijn. Uit een bevraging van duizend Belgen door iVox, in opdracht van het nieuwe duurzaamheidsnetwerk The Shift, zegt de helft van de ondervraagden wel nog geïnteresseerd te zijn in duurzaamheid.

Die groep zoekt een invulling die concreter is (75 procent), dichter bij de burger staat (50 procent) en meer transparantie en duidelijkheid over de initiatieven biedt (50 pct). Hierbij verwachten ze dat zowel de overheid (54 procent) als bedrijven (71 procent) meer investeren in duurzaamheidsprojecten.

Ruim de helft van de ondervraagden geeft wel toe er in het dagelijks leven geen prioriteit van te maken. Slechts één op de drie ziet zichzelf als een ‘duurzame burger’ en ruim vier op de tien laat zich eerder leiden door comfort of prijs dan door duurzaamheid. De bevraging leert verder dat één op de drie Belgen vindt dat ze als individu te weinig vat hebben op duurzaamheid.

Omdat ze vinden dat het duurzaamheidsdenken aan een nieuw elan toe is, gaan de duurzaamheidsnetwerken Kauri (bestaande uit 260 bedrijven, ngo’s, overheden en academische instellingen) en Business & Society (bestaande uit 85 vooral grote bedrijven) op in één nieuw duurzaamheidsnetwerk. 'The Shift' wil een platform zijn waar mensen zowel individueel als vanuit hun organisatie kunnen werken aan de transitie naar een duurzame maatschappij. 'We voelen dat duurzaamheid de stap van ‘denken’ naar ‘doen’ moet zetten', verduidelijkt David Leyssens (The Shift).

Op een lanceringsevenement dinsdag worden hun leden opgeroepen om voorstellen te leveren. Om de interactie tussen geëngageerde burgers, bedrijven en ngo’s te stimuleren, lanceert The Shift in september het project Generation-T. 'Honderd jongeren onder de 35 jaar die leiderschap tonen op vlak van duurzaamheid zullen leden van ‘The Shift’ uitdagen en motiveren om radicaal te investeren in duurzaamheidsprojecten.'