Uitbuiting op Europese arbeidsmarkt neemt sterk toe
Foto: imagedesk

Het uitbuiten van werkkrachten is een sterk groeiend probleem in de Europese Unie. Het treft zowel EU-inwoners als migranten van buiten de Europese Unie, zo blijkt uit een studie van het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA). In sommige sectoren neemt het probleem ‘endemische proporties’ aan.

Hoewel de Europese wetgeving bepaalt dat iedereen recht heeft op eerlijke en rechtvaardige arbeidsomstandigheden, is er toch nog veel misbruik. Vooral migranten die op zoek zijn naar een beter leven, zijn een makkelijk slachtoffer.

‘Uitbuiting is een realiteit in de EU’, zegt Blanca Tapia van FRA .

Concrete statistieken ontbreken, maar volgens FRA komt een op de vijf sociale inspecteurs of politieagenten minstens twee keer per week in aanraking met zware vormen van uitbuiting. Het agentschap illustreert de problematiek met 217 case studies, zoals Litouwers die op Britse boerderijen werken maar gehuisvest worden in stallen zonder enige hygiëne. Of een Bulgaars echtpaar dat in Frankrijk in de fruitpluk 15 uur per dag werkt, maar slechts vijf van de 22 weken werd uitbetaald.

Behalve in de landbouwsector, is het probleem erg prangend in de bouw, de horeca, de voedingsindustrie en in de huishoudsector.

Migranten worden als erg kwetsbaar bestempeld, omdat ze de taal niet spreken en vaak niet op de hoogte zijn van hun rechten. Als ze die toch zouden opeisen, vrezen ze het slachtoffer te worden van ontslag of zelfs van uitwijzing.

De FRA meent dat de versnipperde Europese regelgeving en de verschillende inspectiestandaarden de strijd tegen uitbuiting bemoeilijken. Sommige landen pakken het probleem ook amper aan, en bieden weinig steun aan de slachtoffers. Het FRA vindt dat de lidstaten veel meer inspanningen moet doen tegen de problematiek en pleit voor een zerotolerancebeleid.