Opinie

QUOTE : Wouter Arrazola de Oñate

Een sterke sociale zekerheid beschermt tegen de tering en teert de staat zeker niet uit zoals Bart De Wever beweert, zegt Wouter Arrazola de Oñate .

‘De nering ...