De risico’s van een genetisch paspoort voor embryo’s

Hoeveel willen we weten?

Dat nieuwe technieken het mogelijk maken om embryo’s te screenen op tal van erfelijke ziekten is toe te juichen, vindt Willem Verpoest, maar er is nood aan scheidsrechters die aan al die gegevens de juiste interpretatie kunnen geven en die de ouders juist kunnen informeren.

Nieuwe technieken kunnen een embryo genetisch ontrafelen, maar we weten nog weinig over de gevolgen ervan op lange termijn.
Nieuwe technieken kunnen een embryo genetisch ontrafelen, maar we weten nog weinig over de gevolgen ervan op lange termijn. Filip Franssen/hh

Wie? Gynaecoloog in het Centrum voor Reproductieve Geneeskunde, (UZ Brussel) en verantwoordelijk voor de afdeling Preïmplantatie Genetische Diagnose.

Wat? Er is dringend nood aan investeringen in de opvolging ...