Zweedse regering wil kersverse vaders drie maanden thuis houden
Foto: okhuizen/Hollandse Hoogte

De Zweedse regering dient een wetsvoorstel in om het vaderschapsverlof uit te breiden van minimum twee naar minimum drie maanden. Dat doet ze om gendergelijkheid te bevorderen.

Aan de totale hoeveelheid ouderschapsverlof wordt niet geraakt: die bedraagt 16 maanden (met behoud van 80 procent loon, bovengrens 4.000 euro), te verdelen tussen de moeder en de vader. Niet geheel vrij, want elke ouder moet er minstens twee maanden van opgebruiken (een ouder die 15 of alle 16 maanden voor zich opeist, kan niet). In de praktijk betekent dit dat vaders minstens twee maanden thuisblijven.

In het nieuwe voorstel wil de Zweedse regering de twee gereserveerde maanden optrekken naar drie, zodat vaders nog langer thuisblijven en de rol van man en vrouw in het gezin weer wat meer gelijk getrokken wordt.

Het voorstel wordt in het najaar voorgelegd aan het parlement en zou dan vanaf 2016 in voege kunnen treden.