Wordt onderdak verlenen aan familie fiscaal beloond?
Foto: Photo News
Ik stel gratis een studio ter beschikking aan mijn bejaarde schoonmoeder. Mag ik dit in mindering brengen in mijn aangifte personenbelasting?

Ja dat mag, want door het gratis ter beschikking stellen van een woning betaalt u eigenlijk een onderhoudsuitkering aan uw schoonmoeder. Een onderhoudsuitkering hoeft niet in geld te zijn, om aftrekbaar te zijn.

Let wel op, in principe zijn de onderhoudsuitkering aftrekbaar, maar u moet nog wel even nagaan of u aan alle voorwaarden heeft voldaan.

  • Als u de uitkering (hier de terbeschikkingstelling van de studio) vrijwillig doet en niet op basis van een gerechtelijke uitspraak, is ze maar aftrekbaar als de genieter (uw schoonmoeder) behoeftig is. Of de genieter van behoeftig is, is een feitenkwestie, die de administratie geval per geval beoordeelt. Hiervoor kijkt ze naar de normale levensvoorwaarden van de genieter en houdt rekening met diens opvoeding en sociale stand. Als er daarover een discussie zou ontstaan, kan u het altijd nog aan de fiscale rechter voorleggen. Sommige rechters toetsen de behoeftigheid aan het leefloon (voor een alleenstaande rond de 800 EUR). Een genieter van een onderhoudsuitkering kan evenwel meer dan 800 EUR eigen inkomsten hebben,  en toch nog behoeftig zijn, bv. omdat hij door ziekte of invaliditeit zware medische kosten heeft.
  • De genieter mag geen deel uitmaken van uw gezin: dat is in dit geval geen probleem omdat uw schoonmoeder apart woont in een studio.
  • Ten slotte moeten onderhoudsuitkeringen ook ‘regelmatig’ worden betaald. Ook dat is hier geen probleem omdat de uitkering op continue basis gebeurt door de ter beschikking stelling van de studio.

Als u aan de hierboven vermelde voorwaarden voldoet, mag u 80 % van de uitkering aftrekken van uw netto-inkomen. In de aangifte vult u het werkelijk betaalde bedrag in. De fiscus zal zelf de beperking  berekenen. Aangezien u geen bedrag in geld heeft betaald, maar een uitkering in natura heeft gedaan, moet u kijken naar de waarde daarvan. U kan die bv. op redelijke wijze bepalen door uit te gaan van de normale huurwaarde van de studio.

Concreet moet u één van de volgende codes invullen:

  • code 1390: uitkeringen verschuldigd door de belastingplichtige
  • code 1392: uitkeringen verschuldigd door de belastingplichtige en echtgenoot samen, bv. aan de (schoon)ouders.

Daarnaast is het ook noodzakelijk dat u de gegevens van de genieter (naam, voornaam en adres) van de onderhoudsuitkeringen vermeldt.

Let wel op: de keerzijde van de aftrekbaarheid van betaalde onderhoudsuitkeringen is dat uw schoonmoeder belast zal worden op de onderhoudsuitkering die ze van u ontvangt. Ook hier wordt de belastbaarheid beperkt tot 80 % van het werkelijk ontvangen bedrag. Uw schoonmoeder moet het ontvangen bedrag in code 1192 invullen en uw gegevens als schuldenaar van de uitkering vermelden (naam, voornaam en adres).

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.