Moet ik inkomsten van Airbnb-kamers aangeven aan de belastingen?
Ik verhuur een kamer van mijn huis via Airbnb. Hoe kan ik deze inkomsten het beste ingeven op mijn belastingsbrief? Is er een bepaalde vrijstelling als we onder een bepaald bedrag blijven? Kan ik dan ook de kosten voor water, elektriciteit en poetsen die ik doe voor mijn gasten inbrengen?

Door het verhuren van een kamer via Airbnb verwerft u inkomsten. Aangezien u meer doet dan alleen een kamer ter beschikking stelt, maar ook diensten erbij aanbiedt, gaat het om meer dan onroerende inkomsten. Doet u dat slechts af en toe dan zijn dat diverse inkomsten. Volgens het wetboek inkomstenbelasting zijn alle “winst of baten, hoe ook genaamd, die zelfs occasioneel of toevallig, buiten het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid, voortkomen uit enige prestatie, verrichting of uit diensten bewezen aan derden” als diverse inkomsten belastbaar.  

Het ter beschikking stellen van een kamer met ontbijt levert winst op, die u verwerft door prestaties en diensten te leveren aan derden ( = de gasten van uw airbnb). U moet deze inkomsten aangeven in Vak XVI, code 1200-60.

De kosten (water, elektriciteit, poetsen, wassen) die u gemaakt heeft om deze inkomsten te verwerven mag u aftrekken. U kan kiezen om de werkelijke kosten te bewijzen (met documenten, facturen, enz.) of een forfait af te trekken (de administratie aanvaardt meestal een redelijk forfait van ca. 20 %).  Deze kostenaftrek staat los van het kostenforfait/de werkelijke beroepskosten die u aftrekt van uw beroepsinkomsten, bv. uw loon. Deze kosten vult u in bij code 1201-60. Let dus op: als u uw aangifte op papier invult, moet u Deel II van de aangifte gaan halen, want dat deel wordt niet standaard meegezonden.

Deze inkomsten worden apart belast aan 33 %, tenzij het voordeliger zou zijn voor u als ze samen met de rest van uw inkomsten worden belast (‘globalisatie’). Er is helaas geen vrijstelling voor als u onder een bepaalde inkomstendrempel blijft.

Als u deze activiteiten niet langer occasioneel ontplooit, maar als vaste nevenactiviteit of als hoofdberoep gaat uitoefenen, zijn de inkomsten niet langer diverse inkomsten, maar beroepsinkomsten. 

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.