Hoe kijkt de fiscus aan tegen inkomsten uit aandelenhandel?
Foto: AP
Dienen aandelen aangegeven te worden en zo ja hoe? De dividenden worden toch automatisch belast?

U heeft gelijk dat dividenden ‘automatisch’ belast worden. Dat gebeurt door de inhouding van  de roerende voorheffing. Het normale tarief van de roerende voorheffing of RV op dividenden bedraagt 25 %. In specifieke gevallen bedraagt de RV 15 of 20 %.

De roerende voorheffing wordt ingehouden door de schuldenaar van het roerend inkomen: hier is dat de vennootschap waar u aandelen van heeft en die aan u het dividend uitkeert. In principe betalen zij u enkel het nettodividend: bv.  als u recht heeft op een dividend van 100, zal u effectief slechts 75 ontvangen.

Deze roerende voorheffing bevrijdend: u moet dus geen verdere belasting meer betalen. Een dividenden is eigenlijk een deel van de winst die door een onderneming aan haar aandeelhouders wordt uitbetaald.

U kan echter nog andere inkomsten uit aandelen behalen: met name als u een meerwaarde realiseert bij de verkoop van de aandelen, bv. u heeft aandelen gekocht voor 100, en na enkele jaren verkoopt u ze door voor 130. U heeft dan een meerwaarde van 30 gerealiseerd. Of die 30 als een belastbaar inkomen wordt beschouwd, hangt af van de concrete omstandigheden.

Als de meerwaarde valt binnen de normale beheer van het privévermogen wordt u er niet op belast, als het beheer niet meer als normaal beschouwd wordt, dan is de meerwaarde wel belastbaar.

De vraag is dan natuurlijk wat ‘normaal’ is? Daarvoor bestaan enkele criteria: speculatieve motieven bij de aankoop, het complexe karakter van de verrichting, (kort) tijdsverloop tussen koop en wederverkoop, de omstandigheid of u een krediet heeft aangegaan om de aandelen te kunnen kopen, enzovoort. Het komt aan de fiscus toe om aan te tonen dat uw beheer niet normaal is.

Als de meerwaarden het gevolg zijn van abnormaal beheer van het privévermogen zijn ze belastbaar als diverse inkomsten aan 33 %. Dit inkomen moet u dan invullen in code 1169.

Als het uw beroep is om aandelen te kopen en verkopen, zijn de eventuele meerwaarden beroepsinkomsten.

De experts van Wolters Kluwer beantwoorden dagelijks een vaak voorkomende belastingvraag die lezers ons gesteld hebben.