Zo vult u uw woonlening correct in op uw belastingbrief
Foto: Photo News

Door de zesde staatshervorming is het aangeven van een hypotheeklening een stuk ingewikkelder geworden dan voordien. De fiscus heeft alvast aangekondigd ‘soepel’ te zijn voor wie een fout maakt, maar nog beter is het natuurlijk om alles correct in te vullen. Maar hoe doet u dat?

Het aangeven van een hypothecaire lening voor de eigen woning kan zorgen voor de zogenaamde woonbonus, voor veel mensen traditioneel de grootste teruggaafpost. Tot vorig jaar was dat een federale bevoegdheid. Dat is nu een zaak voor de gewesten. Maar de tweede woning is wel nog een zaak voor het federaal niveau.

Die wijziging heeft de belastingbrief een stuk langer gemaakt. Op het eerste zicht lijkt het een jungle van 108 codes, maar voor veel mensen blijven de gevolgen al bij al beperkt. Zo pakt u het aan, afhankelijk van uw situatie.

 • U hebt één woning
  Voor wie in 2014 één woning had, en er ook zelf in woonde, verandert er weinig. Het enige verschil is dat de code van nummer veranderd is. Voorheen begon de code met een 1 of 2 (gereserveerd voor federale codes), nu begint die met een 3 of 4 (gereserveerd voor gewestelijke codes). Bij code 3370 (en 4370 voor de partner) vult u de som in van wat u afbetaald hebt. Op maximum 3.120 euro van dat bedrag krijgt u dan een belastingvermindering. Dat bedrag bestaat uit een basisbedrag van 2.280 euro en een verhoging de eerste 10 jaar van 760 euro. Voor wie bij het aangaan van de lening drie of meer kinderen komt daar nog 80 euro bij.
   
 • U bent vorig jaar verhuisd
  Sommige betaalden vorig jaar twee verschillende leningen af. Dat kan als u vorig jaar uw woning hebt verkocht, en daarna een nieuw huis hebt gekocht. In dit geval kan u deels onder de gewestelijke en deels onder de federale regeling vallen. ‘U krijgt een gewestelijke woonbonus voor het huis waar u zelf in woonde’ zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Dat is het oude huis tot aan de verhuizing en het nieuwe huis daarna. De afbetalingen voor het oude huis die na de verhuizing gebeurden vallen onder de federale woonbonus’. Voor uw nieuwe woning kunt u pas de gewestelijke woonbonus genieten nadat u er naar verhuisd bent. Voorwaarde is wel dat u tegen het einde van 2014 uw oude woning verkocht hebt, of kunt bewijzen dat ze te koop stond. U krijgt dan nog tot eind 2015 respijt om dat huis te verkopen. Dezelfde redenering gaat op voor nieuwbouw. U moet dan dit jaar uw oude woning verkopen en uiterlijk in 2016 de nieuwe betrekken.
   
 • U bezit meerdere woningen
  Heeft u op 31 december van het leningsjaar twee woningen en u behoudt beide woningen, dan hebt u voor de laatst aangekochte woning geen recht op de woonbonus. De nieuwe woning is dan immers niet de ‘enige en eigen woning’, wat een voorwaarde is om aanspraak te maken op de regeling.
  Er zijn wel wat uitzonderingen. Zo moet u geen rekening houden met woningen die u via een erfenis in mede-eigendom heeft. Bent u de enige erfgenaam en heeft u de woning in volle eigendom, dan kan u de woonbonus niet genieten. Tenzij u de woning te koop stelt en binnen de voorziene termijn opnieuw verkoopt. Tegelijk is het zo dat u de woonbonus op de eerste woning, die u al in een eerder jaar verworven hebt, niet verliest als u een tweede woning verwerft. De fiscus gaat immers enkel in het jaar dat u de lening aangaat na of de woning uw enige woning is. De verhoging van 760 euro bent u wel kwijt, want daar geldt wel de voorwaarde dat het uw enige woning moet blijven. De verhogingen uit het verleden verliest u uiteraard niet.

Is dit ingewikkeld? Zeker. Maar Wellens vindt dat de fiscus niets te verwijten valt. ‘Die probeert enkel op ordentelijke wijze de wetgeving om te zetten.’