Experts pleiten voor beter opgeleide wiskundeleerkrachten

Wiskundekennis gaat achteruit

De wiskundekennis gaat er bij leerlingen ernstig op achteruit. Iets meer dan de helft van de scholieren in het aso behaalt de eindtermen. In het tso behaalt amper een derde het vooropgestelde niveau. De oorzaak? ‘Er staan geen wiskundigen meer voor de klas.’

Joris Snaet

Een peiling van de KU Leuven bij leerlingen van de derde graad middelbaar onderwijs over de beheersing van de eindtermen voor het vak wiskunde, legt enkele belangrijke pijnpunten bloot.

Vooral de scholieren ...